Τα "Κρασία ΝΕΜΕΑ" διατίθενται σε 25 εκλεκτές πικοιλίες. Η βάση τους είναι το πετιμέζι. Διατηρούνται σε δεξαμενές κλειστού τύπου με την βοήθεια αζότου και διοξειδίου του άνθρακα προς αποφυγή χρήσης συντηρητικών.

Το σύστημα αυτό έχει εισαχθεί από την Γαλλία και είναι μοναδικό στην Ελλάδα. Η διαδικασία από την παραγωγή ως την κατανάλλωση γίνεται μέσα σε ανοξείδωτα σκεύη προς αποφυγή πιθανής αλλοίωσης. Τα "Κρασιά ΝΕΜΕΑ" εγγυόνται την ποιότητά τους με με πιστοποιητικά "HACCP" και "αζότου" τα οποία είναι απαραίτητα για την σωστή διατήρηση του οίνου χωρίς απώλειες στην γεύση και με ειδικά πιστοποιητικά μόνωσης των δεξαμενών για να αποφεύγεται κάθε ηλεκτρόλυση από το έδαφος.

Στους χώρους της εταιρείας μπορεί ο επισκέπτης να βρεί και άλλες ποικιλίες κρασιών που είνια ευραίως γνωστά σε όλη την Ελλάδα και με τα οποία συνεργάζονται τα "Κρασιά ΝΕΜΕΑ". Ανοιχτοί προς επίσκεψη είναι οι χώροι των πωλήσεων και των αποθηκεύσεων, οι οποίοι συστεγάζονται και κλιματίζονται.