Τα «Κρασιά Νέμεα» διατίθενται σε 25 εκλεκτές ποιότητες. Η βάση τους είναι το πετιμέζι. Διατηρούνται σε δεξαμενές κλειστού τύπου με την βοήθεια του αζώτου και του διοξειδίου προς απαλλαγή των συντηρητικών. Read More